The Ticketmachine - Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper - Pass 8

Michael Wallon från Begripsam beskriver hur han och Erik tagit fram en prototyp.

The Ticketmachine -  Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper för att kunna ställa krav på biljettautomater. (Michael Wallon, Begripsam)