Dyslexi, musik och musikpedagogik

Inverkar dyslexi på musikens område? Har notläsning en koppling till lässvårigheterna som är...