Om den här portalen

Fungerandemedier.se bygger på att vi avläser information med alla sinnen. Mycket sker medvetet, annat omedvetet. Nu finns det möjligheter bortom ett ensidigt textberoende. Klicka här så beskriver vi synsättet bakom portalen.

Fungerande medier bygger på kunskapen om att vi konsumerar information med alla sinnen. Else Nygren doktorerade i början av 1990-talet med avhandlingen "Från papper till datorskärm". Där visar hon hur mycket information vi tar till oss, utan att vi behöver läsa. Hennes resonemang illustreras i bilden och i filmen. Det vi bearbetar medvetet ligger ovanför sträcket. Under sträcket ligge det vi automatiserat. Det vi inte behöver anstränga oss för att förstå. Tillgänglighet skapas alltså till stor del genom att trycka ner så mycket som möjligt under sträcket.

Else Nygrens forskning ger en förklaring till att personer som har svårt att läsa, ändå kan tillgodogöra sig förvånansvärt mycket av innehållet.

Förutsättningen är att kringinformationen - det invanda mönstret, bilder och den grafiska formen - finns kvar. Elses forskning har därför varit vägledande för det arbete vi utför i Begripsam och fungerandemedier.se bygger på kunskapen om att all kommunikation sker med hjälp av olika medier – språk, skrift, bild och film – på olika plattformar – böcker, papperstidningar, webbsidor, filmsalonger och mobiltelefoner.

Kombinationen av medier och plattformar skapar spännande möjligheter – men ibland också kognitiva hinder.

Portalen vänder sig till:

  •  alla som vill lära sig mer om hur människor fungerar,
  •  alla som vill använda den kunskapen för att utveckla bättre produkter och tjänster för media och kommunikation – webbsidor, böcker, tidningar, dataspel, animationer,
  •  alla som förmedlar olika typer av budskap – bibliotekarier, lärare, föräldrar, försäljare, annonsbyråer, journalister,
  •  alla som upphandlar produkter och tjänster,
  •  alla som är involverade i standardiseringsarbete.
  •  alla som själv har någon funktionsnedsättning.

Under fliken Begripsam hittar du information om vad vi gör i projektet.

Under Människa beskriver vi hur skiftande människors förmågor kan vara när det gäller tänkande. Här föredrar vi att tala om olika förmågor, eller funktioner, men man kan också gruppera i olika diagnoser. Vi använder därför båda variationerna.

Under Teknik beskriver vi olika sätt att kommunicera och vi skildrar tekniska möjligheter. Hit hör även skriften, som även det är ett tekniskt format.

Under Interaktion visar vi att ingenting händer förrän människans förutsättningar förenas med teknikens möjligheter. Här finns material om hur man kan tänka om medier. Vi beskriver också olika projekt som kan ge infallsvinklar.

Vill du ha kontakt med oss? Du hittar uppgifter här nedanför, men också uppe i huvudet.

Projekt Begripsam, drivs av Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och FUB - för barn och vuxna med utvecklingsstörning. Det finansieras av Allmänna arvsfonden, vi har även stöd från Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen och Ska-rådet. Slutligen samarbetar vi med många olika aktörer där du kanske kan bli en.

 

Bifogat material: