Den som läser eller hör... om tyst- och högläsning

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren...

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren Göran Hägg. Hägg och litteraturpedagog Susanna Ekström är också överens om att läsning är en klassfråga.

Det handlar om läsvanor och möjligheten att ingå i kulturella mönster. Moderator är John Chrispinsson och samtalet är från seminariet Högläsningens och berättandets magi på bokmässan i Göteborg hösten 2010. Ett seminarium som arrangerades av Läsrörelsen i samarbete med Sveriges Författarförbund och Stiftelsen SAF.

Grundtanken löd: Det är aldrig för tidigt att möta berättande i ord och bild - och aldrig för sent vilket var inledningen till Läsrörelsens projekt om högläsning och berättande.