Man blir hungrig... om högläsning

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Dí...

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Díaz om berättandets magi och högläsningens centrala roll.

Samtalet leddes av journalisten John Chrispinsson och ingick i seminariet Högläsningens och berättandets magi på bokmässan i Göteborg hösten 2010. Ett seminarium som arrangerades av Läsrörelsen i samarbete med Sveriges Författarförbund och Stiftelsen SAF.

Grundtanken löd: Det är aldrig för tidigt att möta berättande i ord och bild - och aldrig för sent och var inledningen till Läsrörelsens stora projekt om högläsning och berättande.