Om brukarmedverkan

Bild på omslaget till rapporten
Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.

Trots att intresset för forskningsfrågor är stort inom Handikappförbunden är det bara en tredjedel av förbunden som har en forskningspolicy. Bara en femtedel av förbunden har haft styrelseuppdrag i en forskningsorganisation. Förbunden önskar större brukarmedverkan, men resurserna räcker inte till, visar Handikappförbundens projektet Från forskningsobjekt till medaktör, som Allmänna Arvsfonden finansierar. Läs mer i filen Forskning och brukarmedverkan.

I projektet Bättre tillsammans, som drevs av Hjälpmedelsinstitutet i samverkan med olika funktionshindersgrupper, undersöktes:

  • erfarenheterna av brukarmedverkan inom IT-området
  • metoder för användaroienterad IT-design
  • hur utbytet mellan forskare och funktionshindrade IT-användare kan stimuleras
  • hur man kan hjälpa barn med funktinsnedsättning att uttrycka sina önskemål om IT-användning

Man utformade också råd om användarmedverkan, till IT-branschen och den offentliga hjälpmedelsverksamheten.

Bland länkarna finns en film där projektets arbetssätt presenteras. Här med döva som målgrupp.

Bilden är hämtad från projektet Bättre tillsammans.

Bifogat material: 
Länkar: