Delaktighet - sammanträdet

Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam.
<p>Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam. Handisam arbetar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. <a href="http://www.handisam.se" title="www.handisam.se">www.handisam.se</a></p>