Läsvanor bland tidningen Läs&Skrivs läsare

Bild på tidnignens framsida
Dyslexiförbundets tidning Läs&Skriv har en medveten layout, form och innehåll....

Dyslexiförbundets tidning Läs&Skriv har en medveten layout, form och innehåll. Studenterna Malin Hedblom och Karina Karlsson telefonintervjude, år 2003, 43 av tidningens läsare.

Docent Lars Melin, Nordiska språk vid Stockholms universitet, sammanställde material. Undersökningen visade bl.a. att läsförmågan bara förklarar en fjärdedel av läsbeteendet och att sambandet mellan läskapacitet och att "läsa i en bok" är ännu svagare.

Bifogat material: