Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of Technology. Hon har sedan 1960-talet intresserat sig för sambandet mellan teknik och människa och säger i denna film bland annat att vi gör våra föremål och föremålen gör oss.

Filmen är en av tre som producerats av Techtv. Den är på engelska På Internet finns det mycket skrivet om och av henne, som också kan fås i automatisk översättning.