Samtal och chatt som samtalskultur

Författaren Torbjörn Lundgren har träffat Mona Nilsen, doktorand vid institutionen för...

Författaren Torbjörn Lundgren har träffat Mona Nilsen, doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik i Göteborg. Hon forskar om hur yrkesverksamma lär sig kommunicera i en webbaserad miljö. Detta har hon skrivit om i boken Kunskap och människans redskap - teknik och lärande - red Rystedt/Säljö.