Att läsa och skriva på hjärnans villkor

Skrivande går ut på att överföra tankar och det måste jag göra med hjälp av ord som du sen ska kunna tolka, säger journalist Tomas Dalström. Då måste jag välja ord som väcker samma association hos dig.

Om man ska skriva måste man därför ha syftet klart för sig. Men man måste också veta vem man skriver för, menar Tomas och konstaterar sedan att vi läser längre artiklar på nätet än i dagstidningar. Hur långa ska då artiklar på nätet vara. Vill man som läsare skrolla i texterna? Och hur är det med bilder, liknelser och metaforer? Det är några frågor Tomas går in på i denna film. Med stor kompetens och erfarenhet, i kombination med inblickar i vad forskningen säger, förmedlar Tomas i filmen och i texten "36 steg till bättre texter" nyttiga tipps.

Bifogat material: