Nya krav på tillgänglighet i tv

Lämna synpunkter på delrapport! Mars 2011

Du som kan komma att beröras av myndighetens beslut kan lämnar synpunkter på den rapporten och på den beslutsmodell som A-focus föreslår. De synpunkter som kommer in är mycket viktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram besluten om krav på tillgänglighet.

Synpunkterna skickas till e-postadressen tillganglighet@radioochtv.se senast den 22 mars 2011.

De synpunker som kommer in kommer sedan att publiceras på webbplatsen.

På myndighetens webplats finns mer information och här publicerar vi också Dyslexiförbundets svar.

Bifogat material: 
Länkar: