Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.

Framgångsrika arbetssätt, när man vill utveckla teknik, webbsidor och information, tar sin utgångspunkt i personer med olika typer av svårigheter. Det menar Hans Persson som snart doktorerar på temat tillgänglighet. Ett exempel är kaffebryggaren som utgick från äldre med nedsatt förmåga att hantera kastrull och vatten. Nu använder alla kaffebryggaren.

Arbetssättet, att under hela utvecklingsprocessen ha med personer med egna erfarenheter, kallas iterativt arbetssätt. Specialpedagog Anita Hildén från fungerandemedier och Hans Persson är eniga om att en kommun har tillgångar i daglig verksamhet, komvux och andra verksamheter, där personerna finns som kan vara med och testa.