Apparna som revolutionerar

Verktyg för läsning och skrivning har länge funnits för datorer. Nu finns allt också som appar. Effektivare och till nästan ingen kostnad.

Lektor Idor Svensson vid Linnéuniversitetet håller i ett projekt där man tittar på hur personer med läs- och skrivhinder använder de nya apparna. Här berättar han om olika appar och om hur projektet är upplagt. Men redan nu menar Idor Svensson att apparna revolutionerar möjligheterna och att skolor som funderar på att införa en dator till varje elev kanske ska tänka sig för och istället satsa på mobiltelefoner.

Länkar: