Människans förutsättningar och mediernas möjligheter

All kommunikation är ett samspel mellan människans förutsättningar och mediernas möjligheter.

Torbjörn Lundgren resonerar om detta och beskriver hur man inom fungerandemedier.se resonerar kring detta.

Filmen är del 3 av seminariet Det nya språket