Om Begripsam och fungerandemedier.se

Kommunikation sker med olika språk, skrift, bild, film, osv. För att ta del av detta finns böcker, tidningar, webbsidor och mobiler. Här kan du läsa mer om oss.

All kommunikation sker med hjälp av olika medier. Språk, skrift, bild, film, osv. För att ta del av detta utbud använder vi olika plattformar, allt ifrån berättarcaféer, böcker, tidningar, webbsidor, filmsalonger och mobiltelefoner.

För att veta om mitt sätt att uttrycka ett budskap motsvarar mottagarens förmåga att tolka det, måste jag ha kunskap om hur människans språkliga och kognitiva förmågor ser ut. Alltså hur individers förmåga ser ut när det gäller att minnas, att läsa, att tolka bilder, att se på tv. Idag kombineras också uttryckssätt och plattformar, vilket skapar nya och spännande möjligheter. Men det kan också skapa hinder om vi saknar kunskap om hur vi fungerar.

På denna portal, som är projektet Begripsams portal, förmedlar vi kunskap om detta.

Under den första fliken - Begripsam - finner du oaterial som beskriver vad vi gör i projektet och de utgångspunkter vi har.

Under andra fliken - Människa - beskrivs våra skiftande förmågor och oförmågor när det gäller tänkande. Vi föredrar att tala om våra olika förmågor eller funktioner, men man kan också gruppera i olika diagnoser.

Under tredje fliken - Teknik – beskriver vi olika sätt att kommunicera och tekniska möjligheter som vi idag har.

Under fjärde fliken – Interaktion – visar vi att ingenting händer förrän människans förutsättningar förenas med teknikens möjligheter. Här finns också material om hur man kan tänka om medier och om olika projekt som kan ge infallsvinklar.

Fungerandemedier.se vänder sig till alla som är intresserade av medier och kommunikation i stort. Kanske främst till dig som utvecklar webbsidor, böcker, tidningar, dataspel, animationer och till dig som förmedlar olika typer av budskap – bibliotekarier, lärare, föräldrar, försäljare, annonsbyråer, journalister. Men också till dig som upphandlar produkter och tjänster, eller är involverad i standardiseringsarbete.

Portalen beskriver också vad som händer i projekt Begripsam, som drivs av Autism- och aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och FUB - för barn och vuxna med utvecklingsstörning. Det finansieras av Allmänna arvsfonden, vi har även stöd från Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen och Ska-rådet. Slutligen samarbetar vi med många olika aktörer där du kanske kan bli en.

På filmen som du finner i länken presenterar projektledare Torbjrön Lundgren projektet och portalen inför studenter på ett öppet seminarium anordnat av Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.

Bland Relaterade artiklar finner du en annan presentation av hur portalen är tänkt att fungera.

 

 

Länkar: