Klippans nyhetsbrev tar upp Begripsam

Begripsam har sin bas inom de tre organisationerna FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Autism och Aspererförbundet och Dyslexiförbundet FMLS.

Inom FUB finns Klippan där personer som ajälva har utvecklinsstörning är engagerade. Några personer från Klippan är också aktiva i Begripsam och i Klippans nyhetsbrev för december 2013 berättas om projektet.

Länkar: