Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Diskussionen och samtalet hade föregåtts av att Tomas Karlsson föreläst om hur det är att leva med lindrig utvecklingsstörning och sen hade Cecilia Olosson berättat om vad utvecklingsstörning är. De två föreläsningarna kan man se genom att klicka på länkarna här intill.