Resledaren – en utökad reseplanerare

Bild på appen
Bra produkter och tjänster utvecklas i samverkan med personer som har olika svårigheter

Brukarmedverkan

Anna Kettner, tidigare ordförande för SL med egen erfarenhet av ADHD har varit senior advicer. Projektet Begripsam, som utbildar personer med kognitiva funktionsnedsättningar att själva vara med i sådana projekt och informatörer på Ågesta folkhögskola, har funnits med i flera användartester under projektet.

Andra personer med egen erfarenhet av kognitiv funktionsnedsättning har funnits med i utformandet av texter till bruksanvisningar, i att skapa användarvänliga symboler med mera.

Kontakter med intresseorganisationer och folkhögskolor som arbetar med att utbilda informatörer är tips om bra kanaler för att hitta användare och få tillgång till informatörer.

Länkar: