Vad är lindrig utvecklingsstörning?

Diagnos och nivåer av utvecklingsstörning beskrivs här

För att kunna få diagnosen utvecklingsstörning måste man ha nedsatt intelligens och svårt att fungera i vardagen. Det gäller på flera plan:

• praktiskt t.ex. hygien ,städning, ekonomi 

• socialt t.ex. att umgås, bedöma andras pålitlighet

• skolmässigt t.ex. läsning, skrivning och andra skolprestationer.

Dessutom måste problemen finnas före 18 års ålder.

Nedsatt intelligens + svårt att fungera i vardagen + hänt före 18 års ålder = utvecklinmgssstörning

Nivåer av utvecklingsstörning

När man pratar om nivåer av utvecklingsstörning använder man begreppet begåvningsnivåer. Begåvningen kan ses som ett redskap att bearbeta information, lagra kunskap och erfarenheter och använda kunskaper. Minnet spelar roll för hur bra man kan göra detta.  Alla människor växer och utvecklas. Begåvningen utvecklas fram till mellan 16 och 20 års ålder.

Hos personer som har en utvecklingsstörning kan begåvningen se väldigt olika ut. Man kallar det för grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning. Man pratar också om A, B och C-nivå. Titta på filmen är ovan för att få veta mer om nivåerna.

Denna text och film är hämtad från FUB:s hemsida.

Vill du läsa mer så klickar du här för att klomma till deras sida.