Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.

Att ha aspergers syndrom kan betyda olika saker för olika personer. Här berättar Viktor Lundkvist på Begripsamkursen 2014

I samband med hans prestentation berättade Frida Lundin om sina erfarenheter. Henne finner du i länken här nedanför.

Relaterade artiklar: