Tillgängliga nyhetsbrev

Nyhetsbrev som kommer med e-posten är ofta hopplösa för den som har svårt att läsa. Men det går att göra något åt. Simon Österman presenterar och får kommentarer under arbetets gång med ett sådant.

Simon Österman arbetar på företaget Rule communication med ett projekt för att göra ett tillgängligt nyhetsbrev. I arbetet deltar Begripsams deltagare och i den här filmen visas hur deltagaarna resonerar.

Simon har också skrivit en avhandling om hur arbetet har gått till. Den finns i ett annat inlägg på fungerandemedier.se som man kommer till genom länken här under.