"Det har tagit bort många trösklar"

David Leander står med LiveShop-loggan i bakgrunden
Begripsamgruppen har fungerat som testare av en tjänst som heter LiveShop, som utvecklas av företaget Intaktus. LiveShop är ett verktyg genom vilket företag live kan visa kunder sina produkter och tjänster.

Begripsam har hjälpt Intaktus i två omgångar med olika typer av tester av LiveShop. Vi har ställt några frågor till David Leander som är projektledare för tjänsten.

 

Hur var din upplevelse av Begripsamgruppen?

David: Bemötandet från gruppen var alldeles fantastiskt. Testgruppen utvecklades avsevärt mellan de två testomgångarna och kan nu snarare klassas som professionella testare. Om man ser till helheten så har det varit över förväntan, jätteprofessionellt både från deltagare och från arrangörer.

 

Har era tester med Begripsam förändrat hur ni arbetar?

David: Gud, ja! Om vi tänker på vad vi skulle utveckla, det visuella, och viss funktionalitet så hade det inte sett ut som det gör nu om det inte varit för testarna.

Sedan har vi också tagit bort en del där användaren skulle trycka på en massa knappar. Det gjorde vi efter feedback som vi fick från gruppen, när vi ändå skulle byta teknisk plattform. Det har tagit bort många trösklar.

 

Vad är mervärdet av att ha en grupp testare som har kognitiva svårigheter?

David: Vårt mål med hela detta projekt har varit att göra vår produkt tillgänglig för 95 procent av den svenska befolkningen. För det första har vi arbetat för att utveckla tekniken i LiveShop så att dessa 95 procent har den tekniska möjligheten att ansluta i ett LiveShop-samtal. För det andra har vi arbetat med att göra vår tjänst så pass enkel att minst 95 procent av befolkningen kan ta till sig gränssnittet och de sociala faktorer som kommer med den här typen av personliga möten över internet.

Vi tror att referensgruppen från Begripsam är den grupp som behöver mest stöd i kontakt med LiveShop. Testerna med Begripsam har därför utgjort vår lägsta nivå för vad LiveShop måste klara av. Våra argument har varit att om vi kan hoppa över den här lägsta ribban tillsammans med testarna från Begripsam så kommer även den resterande svenska befolkningen att göra det.

I andra fall där vi gör kvalitativa och kvantitativa tester skulle vi behöva ca 2 000 personer för att hitta 50 personer med kognitiva svårigheter. Här har vi en koncentration av personer med den typ av funktionsnedsättning vi söker, och många med oss. Det tycker jag är ett bra argument för att använda sig av Begripsam i tester av ny teknik.

 

Mer information om LiveShop kan du hitta genom länken i länklistan.

 

Länkar: