Om Begripsam på engelska

Begripsams sätt att arbeta har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Här presenterar Anita Hildén projektet.

Den 9-11 september 2014 hålls ett startuppmöte för ISO/TC 173 WG-gruppen kring kognition i San Francisco. För Begripsams del åker Hans Hammarlund dit, på medel från SKA-rådet. Inför detta viktiga möte där synen på kognition blir en väsentlig utgångspunkt har vi producerat en presentation på engelska, som beskriver det sätt vi arbetar på. Ordförande i denna kommitte är Karl-Erik Westman från Myndigheten för delaktighet. Med honom har vi från Begripsam också diskuterat vårt deltagande i detta arbete.

Bifogat material: