Skapa bättre webb

Din hjärna är fantastisk. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form. Klickar här och läsa mer.

Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta av hur hjärnan fungerar, konstaterar Max Walter i denna artikel som tidigare varit publicerad i Datormagazin 12/2009 http://www.datormagazin.se

Hjärnans olika delar sköter olika delar av det mänskliga systemet. Precis som en dator hanterar hjärnan mycket information. Den hanteringen kallas för kognition och kan delas upp i olika kognitiva funktioner. De kognitiva funktionerna hanterar olika information, bland annat uppmärksamhet, perception, minne, begreppsbildning, resonerande och problemlösning. De första av dessa kommer att beröras närmare i den här artikeln. Vi kommer även att ta upp begrepp som mentala modeller och affordance.

Läs hela artikeln i pdf:filen Max Walter är användbarhetskonsult på IT-konsultbolaget Metamatrix och har skrivit flera datorböcker för nybörjare. Tack till Max Walter och Datormagazin som utan kostnad låter oss publicera artikeln här.

Bifogat material: 
Länkar: