Studietillfälle 1

Kognition vad är det? Det är inte så svårt som det låter. Här förklaras det i film och text.

 

Kognition är en tankeprocess, vi tar emot information, bearbetar den och bestämmer hur informationen ska användas. Vi använder sedan vårt minne för att lagra, hämta och bearbeta upplevelser, erfarenheter och färdigheter.

Vi omsätter färdigheterna när vi förflyttar oss i tid och rum. Problem löser vi med våra exekutiva funktioner, alltså med våra förmågor att planera tid, ta initiativ, övervaka våra handlingar, planera och organisera. Att förstå antal, siffror, språk och att kunna läsa text hör också till de kognitiva förmågorna.

Svårigheter med någon av dessa funktioner kan bero på kognitiva funktionsnedsättningar. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan till exempel ha ADHD, afasi, autism, demens, dyslexi, förvärvad hjärnskada, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning.

Om man har någon av ovanstående diagnoser, kan man ha svårt att:

 • förstå abstrakta saker
 • att minnas
 • att planera
 • att lösa problem
 • att förstå språk
 • att läsa
 • att skriva
 • att organisera saker
 • att orientera sig
 • att koncentrera sig
 • att komma igång med saker
 • att avsluta något

Diagnoserna i sig är det svårt att göra något åt, man är den man är. Men vi kan underlätta för den som har kognitiva funktionsnedsättningar genom att ta hänsyn till de nedsatta funktionerna när vi ordnar utbildningar, tar fram produkter eller tjänster. Ofta blir då resultatet bättre även för dem som inte har specifika nedsättningar.

Här nedanför hittar du resten av materialet.

 

Relaterade artiklar: