Symbolen för kognitiv tillgänglighet

Om studiecirkeln

Studiecirkeln omfattar 6 tillfällen. Materialaet består av en del texter och mycket film.
Bild av kugghjul i ett huvud

Studietillfälle 1

Kognition vad är det? Det är inte så svårt som det låter. Här förklaras det i film och text.
Presentation tre personer

Studietillfälle 2

ADHD - lycka och förbannelse. Här berättar Anita Hildén, pedagog i Begripsam. Laleh Zarei och andra deltagare delar med sig av sina erfarenheter av att ha ADHD.
Charles gör ett inlägg

Studietillfälle 3

Autismspektrum innebär att symptomen finns på ett spekturm, en längre skala, vilket innebär att man sins emellan kan fungera mycket olika.
Torbjörn talar om språket och språksvårigheterna

Studietillfälle 4

Dyslexi handlar om språket och det är stor skillnad på det muntliga och det skriftliga språket, menar Torbjörn Lundgren som berättar med om det i denna film.
Bild på en trppa som beskriver utvecklingsstörning

Studietillfälle 5

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag. Diagnos och nivåer när det gäller utvecklingsstörning beskrivs i denna film som vi lånat från Ninjakoll
Kvinna samtalar med man i vitt

Studietillfälle 6

Diagnoser i sig är det svårt att göra något åt, man är den man är. Men vi kan underlätta, öka tillgängligheten för de som har kognitiva funktionsnedsättningar genom att ta hänsyn till de nedsatta funktionerna.