Man berättatar

Så funkar Skype

Prova på Skype. Se den du talar med och skriv meddelanden medan du talar i telefon.