Fingrar på tangentbord

Dyslexi och IT

Professor Richard Olson kopplar här samman våra funktionella förutsättningar med IT-...
En stor hjärna läser

Dyslexi och biologi

Professor Richard Olson påvisar sambandet mellan våra biologiska förutsättningar och...