En stor hjärna läser

Dyslexi och biologi

Professor Richard Olson påvisar sambandet mellan våra biologiska förutsättningar och...