Bild från seminariet

Webben förändrar världen - från EU:s ministerkonferens

I november 2009 hölls en ministerkonferens kring e-Government, till vilken företrädare för Fungerande medier var inbjudna.