Tillgänglig webb

Är din hemsida tillgänglig? Filmen förklarar varför du bör anpassa din hemsida och var du kan hitta mer information.

Denna brittiska film har svensk text. Om textningen inte kommer igång direkt så kan du slå på den själv.