Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Kvinna vid datro ute i trädgården
Afasiförbundet och företaget Funka Nu undersökte år 2006 lättlästa texter på offentliga webbplatser,...

Företaget Funka Nu undersökte år 2006, i ett projekt ägt av Afasiförbundet, lättlästa texter på offentliga webbplatser, det ville säga kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter, regering och riksdag. Svaren på frågorna de ställde visade att:

  • Nästan ingen webbplats har nyheter och annan aktuell information på lättläst.
  • Nästan ingen webbplats har bilder till de lättlästa texterna.
  • Ingen har tagit reda på om människor hittar de lättlästa texterna eller om läsarna tycker att texterna är bra.

Funka Nu bad också några invandrare, dyslektiker och personer med utvecklingsstörning hjälpa oss att testa om olika texter är lätta att läsa och begripa. När undersökningen var klar pekade mycket mot att korta och tydliga texter är bra för många, att några kan behöva texter som är ännu lättare än lättläst, medan andra behöver texter som förklarar mycket mer. Många skulle troligen också bli hjälpta av mer bilder, film, ljud eller teckenspråk.

Detta var en av anledningarna till Affasiförbundets projekt Begriplig samhällsinformation där Funka Nu fick möjlighet att arbeta vidare och undersökte hur man kan göra samhällsinformation på webben mer begriplig och mer tillgänglig.

Utgångspunkten är att en tillgänglig webbplats ska vara lätt att använda, både för människor som har funktionshinder och för alla andra. Bild: Clipart

Bifogat material: