Webben förändrar världen - från EU:s ministerkonferens