Asperger och Autism, Skola och Medier

Man måste känna till personernas förutsättningar för att kunna göra bra medier.

Speciallärare Anita Hildén samtalar med Kerstin Alm, före detta utredare och konsulent i Handikapp och habilitering. Det handlar främst om vad man bör tänka på när man utvecklar eller tillhandahåller olika medier eller när man undervisar personer med Aspergersyndrom. De kommer under den 25 minuter långa filmen in på flera aspekter och  vi tar här upp några med tidsangivelser om var det kommer:

om visuell information 1,30

tydlig struktur 2,20

behov av tydlig förklaring 4,00

om att tolka ord konkret 5,30

om berättande 6,00

att förstå tid 7,00

om att uppleva och förstå 8,15

om förenklade texter 10,15

om metaforer 11,25

skämt 12, 00

uppläst text  12,15

”Eget arbete” 13,15

studieteknik 16,30

illustrationer  17,00

presentationers hastighet 18,50

om distraherande information 20,40

om bakgrundsljud 21,45

en sorts sammanfattning 22,40