E-delegationen diskuterar lättläst och Begripsam

På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam.

Rikard Domeij, från Språkrådet, säger i diskussionen: "Ett stort problem med många så kallade lättlästtexter tycks vara att de görs rutinmässigt efter mall, snarare än med målgruppstänkande, användaranpassning och utnyttjande av teknikens möjligheter. Vi tar tacksamt emot förslag på hur riktlinjerna kan formuleras tydligare på den punkten. Bristen på begriplighetsforskning är ett problem, förhoppningsvis kan det nystartade projektet Begripsam bidra till att ändra på det,"

Länkar: