Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.

I Begripsam har vi ställt upp ett mål att möjliggöra för personer med olika förutsättningar att svara på enkäter och därmed komma med i statistiken.

Testerna som genomförts har lett fram till mycket kunskap och ett verktyg håller på att utvecklas.

Här håller Stefan Johansson i ett pass på begripsamträffen på Runö folkhögskola i november 2014.

Bifogat material: