Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.
Annika föreläser

Om konsten att hitta orden

Det är vanligt att man kan ha svårt att få fram det ord man söker. Här berättar Begripsamdeltagare om det.
Stefan föreläser och här syns exempel på symboler

Utvärdering av bildsymboler

Begripsam har utvärderat en uppsättning bildsymboler år Konsumentverket

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Susanne och Mathias föreläser

En enklare vardag

Försäkringskassan driver projektet En enklare vardag. Här beskriver de arbetaet och får feadback från begripsamdeltagarna.
En sida ur tidningen med bilder på deltagarna

Tidningen Unik skriver om Begripsam

FUB:s tidning Unik var med på Begripsams ena träff på Runö folkhögskola. Här är resultatet.