Tomas Dalström i sitt hem

Att läsa och skriva på hjärnans villkor

Skrivande går ut på att överföra tankar och det måste jag göra med hjälp av ord som du sen ska kunna tolka, säger journalist Tomas Dalström. Då måste jag välja ord som väcker samma association hos dig.

Om metaforer och helhetssyn

Psykologen Anders Bond är ett känt namn och ideolog inom FUB, den organisation som företräder personer med utvecklingsstörning.