Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.

Forskning från forskningsstiftelsen ALA

ala står för anpassning till liv och arbete.