Jakob Åberg föreläser i talarstolen

Att läsa med intellektuell funktionsnedsättning

Vad vet vi och vad behöver vi lära oss?