Det finns en hel del appar.

Här hittar du länkar till flera intressanta appar

Apparna som revolutionerar

Verktyg för läsning och skrivning har länge funnits för datorer. Nu finns allt också som appar. Effektivare och till nästan ingen kostnad.

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.