Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren föreläser om ICF. Världshälsoorganisationen, WHO har antagit "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. Där anges den syn världen idag har på funktionshinder. Ett synsätt som i Sveriges handikappolitiska proposition fick namnet Från patient till medborgare.

Torbjörn Lundgren berättar i denna film om grunderna för ICF. Filmen ingår i NILS - ett samarbete mellan de nordiska arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Länkar: