Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Grunden för modern handikappsyn finns i "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa". Dokumentet är framtaget inom Världshälsoorganisationern WHO. Man nöjer sig där inte med att ställa en diagnos, utan går vidare och ser på hur individens olika kognitiva förmågor. Detta ledde år 2000 till propositionen Från patient till medborgare, ett synsätt som också finns i FN:s olika dokument där man säger Ingenting om oss utan oss.

Klassifikationen ICF finns i två versioner. En fullständig och en som inte går på djupet i detaljnivå.

Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. eller som Socialstyrelsen uttrycker det på sin sida:

Syftet med ICF är att

  • ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
  • skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder
  • möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid
  • skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Du hittar de två versionerna av ICF i filen här intill.

Länkar: