Standardisering av kognitiv tillgänglighet

Standarder är till för att göra tillvaron enklare. Att påverka standarder är inte lika enkelt. Men det är vad vi i Begripsam ändå arbetar med. Här berättar Hans Hammarlund om det arbetet.

Standarder är till för att göra tillvaron enklare. Att påverka standarder är inte lika enkelt. Men det är vad vi i Begripsam ändå arbetar med.

Här berättar Hans Hammarlund om det arbete flera deltagare i Begripsam, genom sitt medlemsskap i Handikappförbunden är involverade i. Det arbetet är både nationellt och internationellt och handlar om två saker. Att ta fram riktlinjer kring kognitiv tillgänglighet som andra standardiserare bör tänka på när de förhandlar fram standarder. Att ta fram standarder kring tidshjälpmedel.

Sverige håller i det internationella arbetet och Hans berättar hur man kan påverka även om man har specifika svårigheter på grund av funktionsnedsättningar.

Här nedanför finns Hans presentation och den presentation han hade med sig till USA där Gunnel Janeslätt presenterar tidhjälpmedel. Även filmen med Anita Hilden finns här.

 

Bifogat material: 
Relaterade artiklar: