Personer med dyslexi bra på att hitta svarta hål

Dyslexi innebär att man har har svårt med orden och bokstäverna. Men många som har detta har andra starka talanger.