Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Språkförmåga

Mitt språks gränser betyder min världs gränser, konstaterade filosofen Ludwig Wittgenstein. Kanske var det ingen tillfällighet att just han observerade detta, eftersom han själv hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.