Hur går Begripsam vidare? pass 5

Begripsam har varit ett treårigt Arvsfondsprojekt. Nu blir det en förening och ett företag. Det var vad Stfan Johansson kunde berätta på seminariet.
Stefan Johansson och en av hans PP-bilder

Begripsammodellen - pass 6

Projet Begripsam har arbetat efter en modell som kan kallas Deltagande aktionsforskning. Stefan Johansson berättar.
Stefan i talarstorlen

Information är till för alla

På seminariet Universell Design i Lund juni 2014 berättade Stefan Johansson om behovet av Universell utformning

Varför syns inte funktionshindrade i statistiken?

Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.

Varför information på webben är svår

Det finns många orsaker till att information på webben kan vara svår att tillgodogöra sig menar Stefan.

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.