Samtal om en läsmodell

Professor Caroline Liberg lyfter, i den internationella studien av barns läsförmåga PIRLS, fram en läsmodell som fokuserar just på det komplexa. I filmen samtalar författare Torbjörn Lundgren och Caroline Liberg om modellen.
Bild på åhörare vid föreläsning

Läsfärdigheten bland elever i årskurs fyra.

Man skulle kunna tro att svaga läsare har svårt att klara avancerade läsuppgifter. En fö...
Bild på ett uppslag

Om läsmiljöns betydelse

Professorn Caroline Liberg föreläser om betydelsen av en god läsmiljö för att skapa läsvanor...
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....