Man som sitter framför datorskärmar med bilder på hjärnor

Skapa bättre webb

Din hjärna är fantastisk. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form. Klickar här och läsa mer.
Bild på Eva Wennås Brante

Bilder försämrar för den som har dyslexi

Eva Wennås Brante har undersökt hur den som har dyslexi läser av text och bild tillsammans.

Kvalitetsvinster med filmad feedback

Muntlig, inspelad återkoppling som eleverna tar del av via datorn. Det har svenskläraren Karin Nygårds testat.
Bild på Pelle Berglund

Dramaturgins betydelse

Pelle Berglund är en av den svenska dramaturgins gudfäder. Här berättar han om dess roll för budskapet.

En konstnär med halv hjärna

Vi lär oss alla på olika sätt, men skolan lär ut på ett sätt, menar professor Kurt Fischer och visar hur man kan utvecklas även när man saknar halva hjärnan.

Om metaforer och helhetssyn

Psykologen Anders Bond är ett känt namn och ideolog inom FUB, den organisation som företräder personer med utvecklingsstörning.

Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.

Visst kan man filma med små resurser

I juni 2010 ordnade Dyslexiförbundets mediaprojekt en kurs på Kaggeholms folkhögskola. Vi lä...
Kvinna vid datro ute i trädgården

Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Afasiförbundet och företaget Funka Nu undersökte år 2006 lättlästa texter på offentliga webbplatser,...

Sidor